TRABZON AHİ EVREN GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TRABZON AHİ EVREN GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hastanemizde Sunulan Hizmetler

Güncelleme Tarihi: 20/07/2018

Poliklinikler

Birimler

Laboratuvar

Görüntüleme

 

 • Kardiyoloji
 • Kalp ve Damar Cerrahisi
 • Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz
 • Enfeksiyon Hastalıkları
 • Diş Hekimliği
 • Dahiliye
 • Anestezi Ağrı Polikliniği
 • Sigara Bırakma Polikliniği
 • Göğüs Cerrahisi
 • Aile Hekimliği Polikliniği

 

 

 • Bronkoskopi
 • Yoğun Bakımlar (Anestezi ve Reanimasyon, Kvc, Koroner)
 • Acil Servis
 • Ameliyathane
 • Sterilizasyon
 • Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesi
 • Anjiyografi
 • Allerji Polikliniği
 • İdari ve Destek Birimleri (Morg, Terzi, Berber, Teknik servis, Arşiv,Mutfak, Özlükv.b)
 • Organ Bağış Birimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi
 • Transfüzyon Merkezi
 • Kan Alma
 • Holter
 • Efor
 • EKG
 • SFT

 

 

 

 • BiyokimyaLaboratuvarı
 • Mikrobiyoloji

  Laboratuvarı

 • Uyku Laboratuvarı

 

 

 • Bt (Tomografi )
 • Röntgen,
 • Ultrasonografi
 • Eko